طراحی سایت ای ویزاس

طراحی سایت ای ویزاس در کانادا evisas.ca

طراحی سایت ای ویزاس این سایت برای اپلای و بورسیه دانشگاه های کانادا طراحی شده است. و به سفارش آقای رحیمی در ایران و جناب آقای اعلا معیری در کانادا طراحی و تحویل داده شد.

این سایت با قیمت بسیار ارزان تر از کشور کانادا طراحی شده است