بانه کولرز

طراحی و بهینه سازی سایت بانه کولرز banehcoolers.com

 

بهینه سازی سایت بانه کولرز همزمان با طراحی سایت فوق انجام گردیده است و در مدت ۷ ماه با ۲۳۰۰۰ ورودی گوگل تمامی رقبای فروش کولر در بانه و در داخل کشور را کنار زده این نوع بهینه سازی ، بهینه سازی مارکت یا همان سئو مارکت می باشد که تمامی کلمات ونوع کولر در آن اعمال گردیده است و بهترن نوع بهینه سازی است . گزارش زیر انواع کلمات کلیدی است که به سایت فوق مراجعه نمودند.